Attentiebeleid

Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging ZVS heeft als uitgangspunt geformuleerd dat het attentiebeleid binnen de vereniging is gericht op het creëren van betrokkenheid, ledenbehoud en -waardering.

 Attentiebeleid