Tucht, beroeps- en protestzaken

De snelheid van het doorlopen van de procedure is niet alleen afhankelijk van het werk van de tuchtcommissie en bondsbureau, maar ook afhankelijk van de scheidsrechter en de medewerking van de verenigingen en competitieleiders. In het kort gezegd, verloopt het proces als volgt:

Wanneer een scheidsrechter een speler/speelster heeft bestraft met een UMV of UMV4 inclusief het tonen van de rode kaart, of het geven van de rode kaart aan de (ass.)coach dient in het vak opmerkingen van het wedstrijdformulier vermeld te worden b.v.: W8 of coach RAPPORT VOLGT.

Noot: Zolang er geen rapport is, is er ook geen zaak. Men kan zich alleen verweren als men weet waar tegen men zich kan verweren. Scheidsrechters die verzuimen om een rapport in te sturen worden hierop door de scheidsrechterscommissie aangesproken.

De speler, speelster en (ass.)coach tegen wie een rapport wordt ingediend, mogen bij de eerstvolgende speelronde niet mee doen, tenzij anders beslist door de tuchtrechter c.q. tuchtcommissie.

Het rapport wangedrag van de scheidsrechter(s) dient uiterlijk binnen 24 uur na de wedstrijd verzonden te zijn via het scheidsrechtersportal.

In het geval dat de scheidsrechter op het wedstrijdformulier heeft genoteerd dat RAPPORT VOLGT, is de thuisspelende vereniging verplicht het wedstrijdformulier in te scannen en uiterlijk binnen 24 uur na de wedstrijd per e-mail te versturen naar de desbetreffende competitieleider.

De nieuwe procedures zijn kort beschreven in de vorm van instructies voor verenigingen en scheidsrechters. Graag verwijzen we je door naar de website van de KNZB voor alle aanvullende informatie en formulieren over wat te doen. Klik op de link hieronder voor meer informatie.

(c) Tucht, beroeps- en protestzaken KNZB