Inschrijving, wijziging, opzegging doorgeven

Lijkt het je leuk om in lid te worden van onze vereniging dan kun je je inschrijven met behulp van ons inschrijfformulier.

Tevens hebben wij voor ieder lid die binnen de vereniging iets anders wil gaan doen een speciaal formulier beschikbaar waarop hij/zij de wijziging kan doorgeven. Dit kan natuurlijk ook een adreswijziging zijn.

Het lidmaatschap kan tweemaal per kalenderjaar beëindigd worden:
- Per 1 januari (de afmelding dient uiterlijk 30 november van het lopende jaar binnen te zijn)
- Per 1 juli (de afmelding dient uiterlijk 31 mei van het lopende jaar binnen te zijn)

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de verkregen waterpolocaps, clubtas en -kleding te worden ingeleverd, indien je deze in bruikleen hebt gekregen van de vereniging. 

Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Deze formulieren zijn terug te vinden op onze speciale formulierenpagina.