Startvergunning ZVS

Nagenoeg ieder lid van onze vereniging heeft een zgn. startvergunning (SV). Deze is nodig om deel te mogen nemen aan de zwem- en/of waterpolowedstrijden in competitieverband. Zo'n startvergunning dienen wij als ZVS voor iedere zwemmer/speler aan te vragen bij de KNZB en loopt per kalenderjaar (dus 01/01 tm 31/12). U hoeft dit dus niet zelf te regelen met de KNZB. Indien iemand zowel zwemt als waterpolo speelt, is een aanvraag voldoende. Wanneer de startvergunning eenmaal is aangevraagd kunnen we dit niet meer terugdraaien en is ZVS verplicht de kosten aan de KNZB af te dragen. De vereniging zal in deze situatie de startvergunning dan ook altijd doorberekenen aan het lid.

Deze kosten zijn ook terug te vinden op het contributieoverzicht op onze website.

De kosten voor deze startvergunning worden aan het begin van het nieuwe jaar geïncasseerd. Zodra bekend is wanneer dit zal gebeuren, wordt men hierover tijdig ingelicht.

Let op: Deze SV geldt voor een ieder die in een kalenderjaar deelneemt (of heeft deelgenomen) aan de reguliere competitiewedstrijden voor ZVS. Dus ook voor een ieder die zijn/haar lidmaatschap in dit jaar heeft opgezegd maar wel in die tussentijd nog aan competitiewedstrijden heeft deelgenomen.
 
Mocht er nog geen automatische incasso zijn afgegeven aan onze vereniging dan kan dat uiteraard alsnog gebeuren. Het formulier is hier terug te vinden. Met de afgifte van een automatische incasso wordt de betaling voor een lid door ons verzorgd.

Bij vragen of twijfels over je SV kun je altijd even contact opnemen met ons.

Bas Bogaert en Renzo van Boven
Penningmeesters 
Zwem- en Waterpolovereniging ZVS
Stuur mij een e-mail