Formulieren

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste ZVS-formulieren. Klik op het logo voor het gewenste formulier.

 Inschrijfformulier met machtiging (i.v.m. automatische incasso)
Dit formulier is nodig om je in te schrijven bij onze vereniging en de betaling van je contributie automatisch te kunnen laten verlopen. Je geeft hiermee de vereniging toestemming (lees: machtiging) iedere maand het verschuldigde (juiste) bedrag af te schrijven van je bank- of girorekening. Nieuwe leden hebben reeds hun machtiging afgegeven. Zenden aan het verenigingssecretariaat via het hoofd/aanspreekpunt van de betreffende afdeling.

 Toestemmingsverklaring AVG
Dit formulier is nodig om toestemming te vragen je gegevens te gebruiken. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van je op internet en/of social media plaatsen. Zenden aan het verenigingssecretariaat via het hoofd/aanspreekpunt van de betreffende afdeling.

 Wijzigingsformulier
Dit formulier is nodig als je een wijziging wilt doorgeven. Als je iets anders / extra's gaat doen binnen de vereniging dien je dit in te vullen. Ook in geval van een adreswijziging is dit het juiste formulier. Zenden aan het verenigingssecretariaat via het hoofd/aanspreekpunt van de betreffende afdeling.

 Opzegformulier
Dit formulier is nodig als je wilt stoppen. Zenden aan het verenigingssecretariaat via het hoofd/aanspreekpunt van de betreffende afdeling. 

 Declaratieformulier
Heb je kosten gemaakt voor een bepaald evenement ten gunste van de vereniging en wil je het e.e.a. declareren? Dan kan dat met dit formulier. Vergeet niet de originele bonnen en/of facturen bij te voegen. Indienen via het hoofd/aanspreekpunt van de betreffende afdeling.