Contributie per 1 januari 2018
 
 
PER
PER
PER
PER
MAAND
KWARTAAL
HALFJAAR
JAAR
Waterpolo
€ 22,85
€ 68,55
€ 137,10
€ 274,20
(jeugdlid tot 16 jaar)
Zwemmen
€ 22,20
€ 66,60
€ 133,20
€ 266,40
(jeugdlid tot 16 jaar)
Waterpolo
€ 26,25
€ 78,75
€ 157,50
€ 315,00
(seniorlid)
Waterpolo
€ 17,50
€ 52,50
€ 105,00
€ 210,00
(seniorlid – dames i.v.m. één training)
Zwemmen
€ 24,50
€ 73,50
€ 147,00
€ 294,00
(seniorlid)
Waterpolo + Zwemmen
€ 29,10
€ 87,30
€ 174,60
€ 349,20
(jeugdlid tot 16 jaar)
Waterpolo + Zwemmen
€ 32,55
€ 97,65
€ 195,30
€ 390,60
(seniorlid)
Startvergunning tot 12 jaar
(indien van toepassing)
tarief SV voor 2018
€ 13,85
Startvergunning vanaf 12 jaar
(indien van toepassing)
tarief SV voor 2018
€ 48,00
Dagstartvergunning (zwemmen) Tarief SV voor 2018 € 6,85
 
( * seniorlid = 16 jaar of ouder)

 CONTRIBUTIE 2017

Jaarlijks verhogen wij bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar de tarieven voor de onderdelen zwemmen, waterpolo en combinatie zwemmen/waterpolo conform een vastgestelde indexering van 2% waarbij wordt afgerond op een veelvoud van vijf eurocent. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 19 maart 2018, is besloten om met ingang van 1 januari 2019 niet aanvullend te verhogen.

Meer informatie over de startvergunning en wat het precies inhoudt, is hier te vinden.

Automatische incasso
Heeft u al een machtiging tot automatische incasso getekend?
Nee? Deze kunt u hier downloaden.

We streven er naar om over te gaan tot een volledige automatisering van de contributie-inning via automatische incasso en dat de contributie aan het begin van de maand wordt geïncasseerd. Elk nieuw lid gaat bij inschrijving automatisch over op een automatische incasso. Een ieder die daarom nog niet via een automatische incasso betaalt vragen wij vriendelijk daartoe over te gaan. U kunt geheel eenvoudig via onze website het daarvoor bestemde incassoformulier downloaden via onze website. Onder het kopje ‘algemeen’ kunt u dit bij ‘formulieren’ vinden. Wij verzoeken u dit na het invullen ervan te retourneren aan ons verenigingsadres.

Het lidmaatschap kan tweemaal per kalenderjaar beëindigd worden:
- Per 1 januari (de afmelding dient uiterlijk 30 november van het lopende jaar binnen te zijn)
- Per 1 juli (de afmelding dient uiterlijk 31 mei van het lopende jaar binnen te zijn)


Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de verkregen clubtas en -kleding te worden ingeleverd.

U kunt geheel eenvoudig via onze website het daarvoor bestemde wijzigingsformulier downloaden via onze website. Onder het kopje ‘algemeen’ kunt u dit bij ‘formulieren’ vinden. U kunt dit na het invullen retourneren aan ons verenigingsadres.